O mnie

Anna Wieczorek – Poleszak

Adwokat

Studia prawnicze ukończyłam w 2009 roku na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Następnie rozpoczęłam aplikację adwokacką, pod patronatem adw. Jolanty Kossowskiej – adwokata z dużym doświadczeniem I życzliwością dla innych. Dzięki aplikacji zdobyłam doświadczenie praktyczne I przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu adwokata.

Równocześnie zaczęłam współpracę z Katolickim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE w Lublinie, które otacza swoją opieką osoby pokrzywdzone I znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Współpracuję także ze Stowarzyszeniem Kontakt, gdzie także udzielam pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Łączenie pracy adwokata ze współpracą z organizacjami pomocowymi pozwala mi na lepsze zrozumienie sytuacji osób, które zgłaszają się po pomoc, a także uczy wrażliwości na ludzkie problemy. W swojej pracy kieruje się zasadami profesjonalizmu i rzetelności, starając się dobrać odpowiednie rozwiązania do zgłaszanych spraw.