Cennik

Wynagrodzenie za powierzane sprawy ustalane jest indywidualnie i zależy od stopnia skomplikowania problemu, odległości rozpoznania sprawy sądowej od miejsca siedziby oraz nakładu pracy.
Podstawą ustalania wynagrodzenia jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. 2015 poz. 1800).